Tukholman Kalevalaiset

Stockholms Kalevalaförening


Stockholms Kalevalaförening grundades och har varit aktiv sedan 2003


-En medlemsförening till Finska  Kalevalaisten Naisten Liitto ry , Kalevalakvinnornas förening.


Föreningens mål är att bevara och föra vidare finska folktraditioner och kultur.


Stockholms Kalevalaförening anordnar årligen bl.a. Kalevala-läsecirklar. Vår kantelegrupp Kantele Marjatat framträder i Sverige men har även uppmärksammats i internationella finska emigrantsammanhang där gruppen presenterat oss Sverigefinländare och vårt sätt att bevara de finska traditionerna.

Föreningen ordnar också föreläsningar, konsttillställningar och finska konstnärers och författarnas besök i Stockholm, ofta i samarbete med andra föreningar. Vi har bl.a. haft stora äran att ha Finlands tidigare försvarsminister Elisabeth Rehn som vår gäst i Stockholm.


Föreningen har ett kontinuerligt samarbete med moderföreningen Kalevala Kvinnoförening i Finland och andra Kalevalaföreningar både i Sverige och utomlands.


Kalevala Jewelry (som ägs av Kalevalaisten Naisten liito) föddes år 1935 då författaren Elsa Heporauta fick idén att låta tillverka smycken och sälja dem till förmån för en staty som skulle resas för den finländska kvinnan. Smyckena som utformades med fornfynd på Nationalmuseum som modeller sålde som smort och Heporautas kvinnokommitté fick ihop de medel som behövdes för monumentet


Alla som är intresserade att bevara finska folktraditioner och kultur är välkomna som medlem i Stockholms Kalevalaförening.!


Medlemsavgiften är 200 kr/år och inkluderar medlemskap i Finska Kalevala Kvinnoförening. Kalevalaisten naisten liitto ger ut en medlemstidning 4 ggr/år, tidningen Pirta


Stockhoms Kalevalaförening:

sylvi.m@telia.com

Roslagen Kalevala:

www.roslagenkalevala.se,

aulikki@keycom.se


xxx


Medlemsavgift i Kalevalaföreningen är 200kr/år

PG 10 81 28-0


Medlemsförmåner:

Elmblads Guld, Götgatan 94, Stockholm --- 10% rabatt för Kalevala smycken

Bredängs Blommor, Bredäng, tel 08-885.807 Blommor för alla tillfällen (inte kukkachekeistä och blom sändningar)

Utnyttja rabatten.


Kom och trivs med oss ​​/ Stockholm Kalevalaiset och Roslagen Kalevala


Medlemsförmåner:


Elmblads Guld, Götgatan 94, Stockholm

-10% rabatt av Kalevala Jewelry- smycken (Medlemslistan finns i butiken)


Bredängs Blommor, Bredängen, tel 08-885807

Blommor till alla tillfällen, -10% (gäller inte blomster-chekar eller -sändningar)Föreningens PlusGironummer är: 10 81 28 - 0


Om du är intresserad att bli medlem, kontakta oss!


Namn

Email
Meddelande