Tukholman Kalevalaiset

Stockholms Kalevalaförening

Tukholman Kalevalaiset perustettiin ja on toiminut Tukholmassa vuodesta 2003.Tukholman Kalevalaiset on Suomen Kalevalaisten Naisten Liitto ry:n jäsen. Yhdistyksen tarkoitus on vaalia ja edistää suomalaiskansallista perinnettä ja soveltaa sitä nykykulttuuriin.

Tukholman Kalevalaiset järjestää Kalevalaan liittyviä tapahtumia ja opintopiirejä, esimerkkinä Kanteletar-lukupiiri.

Järjestämme omin voimin sekä yhdessä muiden yhdistysten kanssa luentoja, taidetapahtumia ja suomalaisten taiteilijoiden sekä kirjailijoiden vierailuja Tukholmassa.

Meillä on tiivis yhteistyö Kalevalaisten Naisten Liiton ja siihen kuuluvien yhdistysten kanssa.


Tukholman Kalevalaisten jäseneksi voi liittyä kaikki jotka ovat kiinnostuneet vaalimaan suomalaiskansallisia perinteitä.


Jäsenmaksu on 200 kr/vuosi. Siihen sisältyy myös jäsenyys Kalevalaisten Naisten Liittoon, jonka toimesta ilmestyy neljä kertaa vuodessa upea jäsenlehti Pirta.


Jäsenyys oikeuttaa myös 10% alennukseen kaikissa Kalevala Korun liikkeissä, Tukholmassa  Elmblads Guld -liikkeessä.

Kalevalaisten Naisten Liitto - siis me kaikki jäsenet yhdessä - omistamme Kalevala Koru Oy:n,


Kalevala Koru Oy perustettiin vuona 1937 Helsingissä kirjailija Elsa Heporaudan aloitteesta. Se on naisten perustama, naisten omistama ja naisten johtama yritys.